sursatige

N-1 შვრიის ფანტელი მსხვილი

ფავორიტი

3.8

1

ბრინჯი ბასმათი 1კგ.

ფავორიტი

7

1

ბრინჯი ბასმათი 5კგ

ფავორიტი

35

1

ბრინჯი გრძელი 25კგ

ფავორიტი

48

1

კინოა მარცვალი 1კგ.

ფავორიტი

14

1

მანანის ბურღული 800გრ

ფავორიტი

3

1

ოსპი მწვანე 1კგ.

ფავორიტი

9.4

1

ოსპი წითელი პოლა 800გრ

ფავორიტი

4

1

სეზამის მარცვალი თეთრი 1კგ

ფავორიტი

12.5

1

სეზამის მარცვალი შავი 1კგ

ფავორიტი

16

1

შავი ბრინჯი 1კგ

ფავორიტი

16

1

შვრიის ფანტელი მსხვილი 1კგ

ფავორიტი

3.8

1

წიწიბურა 1კგ.

ფავორიტი

2.4

1

წიწიბურა 25კგ.

ფავორიტი

50

1